Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  26.02.2010рік відомості про зміну 10%


Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (далі – Товариство) повідомляє, що 26.02.2010 р. від реєстратора ПрАТ «Юніверсал Секьюрітіз», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 498080 від 30.11.2009 р.), було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Компанії «Real Estate Business Ukraine Sweden AB» (85102, м. Сундсваль, Швеція), зменшився на 600 000 (шістсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% статутного капіталу Товариства. З урахуванням змін, розмір частки Компанії «Real Estate Business Ukraine Sweden AB» складає 0% статутного капіталу Товариства.Закрите акціонерне товариство «Рейтингове Агентство «Інвест Рейтинг» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд 12) стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 580 000 (п’ятсот вісімдесят тисяч) штук, що становить 96,6666666667 % статутного капіталу Товариства. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кононова Ксенія Юріївна
ProEmitent.INFO